Om oss

Om oss 1200x630

Cady Training Academy är ditt innovativa, flexibla och kvalitativa alternativ till det vanliga utbildningsväsendet!


Vår vision

Vi brinner för utbildning och för att hjälpa människor mot sitt drömyrke! Vi utbildar inom flera olika yrkesområden och framför allt inom aktuella bristyrken där det finns stora behov av utbildad personal.

Vår vision är att erbjuda utbildning och kompetensutveckling till dig som vill lära ett helt nytt yrke, utveckla inom din nuvarande yrkesroll eller få kompetenshöjning.

Vår metodik och pedagogik bygger på vårt motto:

LUST ATT LÄRA – MÖJLIGHET ATT LYCKAS!


Om vårt upplägg

Vi erbjuder ett flexibelt upplägg där du som elev styr över dina studier.

Några fördelar med vårt flexibla upplägg

  • Studierna är helt på distans utan fysiska träffar.
  • Läs i din egen takt när du vill dygnet runt.
  • Anpassa studierna utifrån din livssituation t.ex. vid sidan av ditt arbete.
  • Du kan börja när du vill.
  • Du kan läsa färdigt och vara redo för arbetsmarknaden snabbare än vid det traditionella sättet.

Praktik ger viktig praktisk erfarenhet

Praktik ingår i våra utbildningar och vissa kurser. Under praktiken tillämpar du de teoretiska kunskaper på ett praktiskt sätt och du kommer även i nära kontakt med branschen och arbetsmarknaden.


Om vår pedagogik

Efter många år som utbildare har vi väl utarbetade rutiner för att utvärdera elevens måluppfyllelse.

Variation för ett bättre inlärande

Vi strävar efter att ha en formativ undervisning och för oss betyder det att alla våra elever har olika förutsättningar och dessutom lär sig på olika sätt. Vår pedagogiska idé är att variera upplägget i form av litteratur, filmer, föreläsningar och praktik.

Vi använder främst Gleerups interaktiva e-böcker vilka öppnar upp nya möjligheter för ditt lärande. Textavsnitt varvas med intressanta filmklipp, länkar, bildspel och självrättande tester som gör innehållet mer intressant, kunskapen blir lättillgängligare och du blir aktivare i ditt lärande.

Kunskapskontroll

Bedömning är en ständig följeslagare till undervisning och har en stor betydelse för ditt lärande. Vi använder olika kunskapskontroller som kan inkludera teoretiska prov, praktiska prov, inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och praktik (LIA). Dessa ger en kvalitetssäkring som försäkra att du är i nivå med våra kunskapskrav.

Som privatskola ger vi G/IG (godkänd eller icke godkänd, ej betyg eller poäng). För att få utbildningsbevis måste du även vara godkänd i alla uppgifter under studiernas gång.

Vårt systematiska kvalitetsarbete

Vi arbetar årsvis med vårt systematiskt kvalitetsarbete i syfte med att följa upp och förbättra elevernas måluppfyllelse.

Vi följer upp samtliga utbildningsutvärderingar och även löpande tips, idéer och kritik för att utveckla och förbättra oss. Detta ger dig som elev alltid de bästa förutsättningarna för att lyckas med dina studier. Du kan läsa mer om detta arbete här.

Kontakt med arbetslivet

Vi har ett brett samarbete med arbetsgivare och branscher inom de olika yrkesområden som vi utbildar i. Dessa hjälper oss att kontinuerligt utveckla vårt innehåll efter ändringar i arbetsmarknadens krav, behov och önskemål enligt vårt systematiska kvalitetsarbete.


Vårt supportlag

Vårt professionella supportlag jobbar aktivt för att ge det bästa stödet och vägledning till våra elever, kunder och samarbetspartners. Det stora antalet av återkommande elever är vårt stämpel på att vi sätter dig som elev i centrum. Som elev får du den stöttning du behöver för att kunna nå dina utbildningsmål.

Våra pedagoger

Cadys pedagogiska ledare är utbildad statlig rektor inom grundskola, gymnasium samt vuxenutbildning.

Våra pedagoger har relevant arbetslivserfarenhet och/eller utbildning för sina respektive utbildningsområden. De är behöriga enligt vår rektors bedömning och antalet kvalitetssäkrade pedagoger varierar efter behov.

En viktig del för din lyckade måluppfyllelse är att du har tillgång till din egen pedagog som kan ge dig stöd och svara på dina pedagogiska frågor.


Likabehandlingsplan

Mobbning och annan kränkande behandling kan förekomma i vuxenutbildningen och på arbetsplatser.

Alla på Cady Training Academy tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. Rektorn har huvudansvaret för att informera personal och elever om lagens innebörd och om skolans rutiner. All personal har ansvar för att arbeta förebyggande vid upptäckande av diskriminering eller annan kränkande behandling och för att följa gällande rutiner.


Vår kvalitets- och miljöcertifiering

 

ISO grå bakgrund 1200x630

Cady Training Academy är kvalitets- och miljöcertifierad enligt internationella standarder ISO 9001 och ISO 14001. Certifieringarna är välkända både nationellt och internationellt och innebär att våra elever blir mer attraktiva på arbetsmarknaden och får större möjligheter att kunna även arbeta utomlands med våra utbildningsbevis.


En hållbar verksamhet

Cady Training Academy är en privatskola som har funnits sedan 2007 och vårt huvudkontor ligger i Göteborg. Skolan ingår i Kunskapsutveckling ReThur AB som är huvudansvarig för utbildningsverksamheten.

Följande utmärkelser ger oss som utbildare samt våra elever och samarbetspartners en garanti för långsiktighet, soliditet, seriös drift och hållbar förvaltning.

Om oss Bisnode AAA

Bisnode Kreditvärderingsinstitutet

Kreditvärderingsinstitutet Bisnode har värderat oss till AAA högsta kreditvärdighet.

Om oss UC guld högsta kreditvärdighetUC Guld

Det är med stolthet att vi har emottagit detta diplom från UC. Detta är ett kvitto på att våra policys och värderingar samt våra strategier har gett resultat.

Givetvis kommer detta arbete att fortsätta och vara en ständig del i Cadys utveckling.

Om oss SIGILL_SKOLD_STAENDE_LITEN_SVART_TEXTUC Nordiskt Tillväxt

Vi är mycket stolta att även ha blivit utdelad UCs Nordiskt Tillväxtcertifikat. Certifikatet är utdelad till företag som växer kraftigt och snabb och bedömningen är baserad på flera olika parametrar såsom tillväxt, soliditet och lönsamhet.

Om oss Almega_cmykAlmega AB

Som arbetsgivare har vi även samarbete med Almega AB.


Välkommen till oss på Cady!


Engelska flaggan In English

Cady Training Academy is a private school established in 2007 and the head office is based in Gothenburg, Sweden. The school is a branch of Kunskapsutveckling ReThur AB, which acts as the head of educational operations.

The president of the company has several years of experience in different professional areas including psychology, education, the airline and tourism industries and crisis management.

Cady Training Academy offers online vocational courses spanning several professional fields. We pride ourselves in maintaining a high quality of content in our courses to ensure that our students are attractive to employers and that our courses reflect the current job market’s needs and demands. 

Our courses are currently only given in Swedish. Upon completion of a course, our students receive a diploma and/or course certificate, and these can be provided in English upon request. We accept documents such as educational certificates, grades and proof of employment in English when applying for validation of courses or internship or as proof of prior learning for acceptance into our courses.

We can also organize specialized courses or training programs for companies and organizations upon request. Send us an email at ekonomi@cady.se with your specific needs if you wish to receive a quote.

ISO grå bakgrund 1200x630

Cady Training Academy is ISO 9001 and ISO 14001 certified according to their international quality and environmental standards.

Welcome to Cady Training Academy!