Så här går det till

Vill du bli elev hos oss? Så här går det till att anmäla dig och läsa.


Inför din anmälan

Kontrollera antagningskraven

Du anger själv att du uppfyller antagningskraven som finns på utbildningssidan när du anmäler dig.

Om du inte uppfyller dem kan vi istället göra en bedömning av dina erfarenheter. Läs mer här.


Även för företag eller organisationer

Om du är en arbetsgivare eller organisation som ska utbilda dina anställda kontakta gärna oss på ekonomi@cady.se om du behöver hjälp med anmälan. Vi kan även erbjuda skräddarsydda utbildningspaket och upplägg enligt dina önskemål.


Anmäl dig

Du kan anmäla dig dygnet runt och din anmälan är ett bindande köp.

Bestäm själv när du vill börja

Du väljer själv när du vill börja läsa då vi har ej fasta startdatum eller terminer.

Antagningsbesked

Du blir automatisk antagen vid inskickad anmälan (om du är behörig). Därefter får du ett bekräftelsemejl med ditt antagningsbesked.


Betala utbildningskostnaden

Utbildningskostnaden ska vara betald före utbildningsstart alternativt att du har fått en godkänd delbetalningsplan via våra samarbetspartner.

Välja bland följande betalningssätt:

 • Bankkort online
 • Bankgiro
 • Swish
 • Delbetalning via våra samarbetspartners. Läs mer här.
 • Via arbetsgivare, företag eller organisation

Validera

Efter att du har anmält dig kan du ansöka om validering. Då behöver du inte göra om det som blir godkänt och därmed får du en tidsvinst. Läs mer här.

 • Delkurser går att validera om du har godkänt betyg.
 • Praktik kan valideras mot arbetslivserfarenhet.

Så här går det till med vårt flexibla upplägg

Vi erbjuder ett flexibelt upplägg där du:

 • Läser helt på distans i din egen takt och efter dina behov.
 • Kan studerar i vår online lärplattform dygnet och året runt.
 • Jobbar med en delkurs i taget.
 • Får komplettera uppgifter eller prov tills du får godkänd utan extra kostnad.
 • Har din egen yrkeslärare som stöd.

Individuell studietid

Den motsvarande studietiden är baserad på innehållet vid traditionellt studiesätt på heltid. Varje elev läser helt olika utifrån sina egna villkor och därmed blir den faktiska lästiden individuell.

 • Vid heltidsstudier (40 tim/vecka) utan lov och med god studievana och disciplin kan du halvera studietiden.

Praktik

Praktik ingår i vissa av våra utbildningar och kurser för att du ska kunna tillämpa de teoretiska kunskaperna som du har fått. Detta hjälper därmed att förbereda dig inför arbetslivet och skapa viktiga kontaktar med branschen.

Praktikens längd och utformning är beroende på vad du ska studera. Här kan du läsa mer.


Utbildningsbevis

När du har läst färdigt får du digitalt utbildningsbevis.

För att erhålla utbildningsbevis krävs det att du har:

 • Blivit godkänd i samtliga uppgifter och delkurser.
 • Genomfört och fått din praktik godkänd (om den ej är validerad).
 • Betalat kostnaden till fullo. Vid delbetalning via våra samarbetspartners behöver du inte ha betalat färdigt för att erhålla ditt bevis utan du får det istället vid avslutade studier.

Vi ger godkänd eller icke godkänd

Våra yrkesutbildningar och kurser ger inte betyg eller poäng utan G/IG (godkänd eller icke godkänd).

Om du vill erhålla formellt betyg i en utbildning eller kurs som är på gymnasienivå kan du pröva dina kunskaper hos din kommun. Kontakta din kommun för att få veta hur detta går till.


Arbetsmarknaden

Våra elever är väl mottagna på arbetsmarknaden och de flesta får ett jobb inom sitt valda yrke.

Ett flertal arbetsgivare har även skickat sina anställda till oss för utbildning då de anser att innehållet motsvarar den kompetens de eftersöker.

Kolla arbetsmarknaden i ditt område

Olika arbetsgivare kan ha olika krav för att kunna få en tjänst hos dem och dessa varierar även beroende på var du bor.

Om du är nyfiken på hur arbetsmarknaden ser ut eller vad olika arbetsgivare har för krav i ditt område sök på nätet eller kolla direkt med de som du vill jobba hos innan du anmäler dig.


ISO grå bakgrund 1200x630

Cady Training Academy är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001.