Utlandsstudenter

Om du bor utomlands

Våra heldistansutbildningar går att läsa vart än man befinner sig och vi har ett antal elever som läser hos oss världen om. Alla våra utbildningar och kurslitteratur är på svenska så man behöver behärska svenska språket väl samt uppfylla övriga antagningskrav för att delta i en utbildning hos oss. Det finns några särskilda anpassningar för våra utomlandselever.

  • Tänk på att alltid kolla med din eventuella arbetsgivare vad de har för krav innan du anmäler dig.
  • Praktiken går att genomföra där du bor och avvikande regler kan gälla. Vår praktikförsäkring gäller enbart för elever inom Sverige och du får själv kolla vilka regler tillämpas i landet du ska genomföra praktiken.
  • Vi erbjuder delbetalningsmöjligheter för din utbildning genom Cady och det måste vara godkänd innan anmälan görs.  Läs mer här!
  • All kurslitteratur ingår i utbildningskostnaden men eventuella extra portokostnader tillkommer.
  • Diplom och yrkesutbildningsbevis eller kompetens bevis kan lämnas på engelska efter begäran.

Delbetalning för utlandsstudenter

Delbetalning av utbildning för dig som bor utomlands hanteras av Cady själva (ej genom Human Finans) och du måste ha fått godkänd delbetalningsplan före anmälan.

Se nedan för max antal delbetalningar enligt utbildningskostnaden för dig som bor utomlands:
8 800 – 16 000 Kr = Max 3 delbetalningar
16 000 – 22 000 Kr = Max 4 delbetalningar
Mer än 22 000 Kr = Max 5 delbetalningar

Delbetalningarna är alltid antalet månader i följd (man kan exempelvis inte välja kvartalsbetalningar m.m.).

Eventuella extra portoavgifter tillkommer på utbildningskostnaden för fysiska kurslitteratur.

E-posta vår administration på adminstration@cady.se om du önskar delbetala din utbildning.  Ange även vilken utbildning du vill gå när du kontaktar oss.