Validering

Vad är validering?

Validering är ett sätt att kartlägga och dokumentera de faktiska kunskaper och den kompetens som en individ tillägnat sig. Enligt regeringens departementsskrivning DS 2003:23 är validering “en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person har oberoende av hur de har förvärvats.”

Detta kan ha skett antingen genom ett formellt lärande (d.v.s. organiserad utbildning inom det offentliga utbildningsväsendet), genom icke formellt lärande (d.v.s. utbildning organiserad vid sidan om det offentliga utbildningsväsendet) eller genom informellt lärande (från arbetslivet eller vardagen).

Hos oss kan du validera delkurser som du har tidigare läst eller praktiken om du har tidigare erfarenhet inom yrket du ska utbilda dig inom. Följ rutinerna nedan för att vi ska kunna bedöma din ansökan om validering.


Validering av delkurser

Validering av enstaka delkurser kan göras mot kurser som du har tidigare läst eller om du har relevant arbetslivserfarenhet. Ansökan skall göras och godkännas av oss innan du anmäler dig enligt nedan rutin. Vi kan ej göra en bedömning endast utifrån inskickade dokument. Om rutinen inte följs kommer din validering ej genomföras och din ansökan återsänds för komplettering.

 • Ladda ner och fyll i valideringsformuläret.

  Klicka här för att ladda ner valideringsformuläret som Word dokument.
  För att fylla i formuläret först spara det.
  
  Klicka här för att ladda ner valideringsformuläret som PDF-fil. 
  För att fylla i formuläret först spara det.
  Klicka sedan på "fyll i och signera".
 • I formuläret ska du själv ange vilka delkurser du vill validera. Det går inte att validera slutarbetet.
 • Följande uppgifter krävs på varje bifogat dokument:
  • Ditt namn och personnummer
  • Skola/utbildares namn eller arbetsgivarens kontaktuppgifter
  • När utbildning skedde (år) eller anställningsperiod
  • Att kursen du läste och ska validera blev godkänd eller dina relevanta arbetsuppgifter
  • Gäller det ett betygsdokument ska du tydligt markera vilka delkurser/ämnen du har läst och vill validera mot vår kursplan.
 • Skanna in eller ta en bild av dina betyg/intyg. Var noga med att texten är tydlig och rättvänd.
 • Skapa ett konto i Cady Portalen: https://cadyportal.optinet.se
  • Logga in till portalen och följ instruktionerna som finns på startsidan.
  • Ladda upp samtliga dokument inklusive valideringsdokumentet och kopior av dina betyg/intyg.
  • OBS! Ladda upp endast relevanta dokument!
 • Du får svar i portalen inom cirka 5 helgfria arbetsdagar. Du får även ett mejl när du har fått ett svar. I svaret kommer du att få veta bl.a. vilka delkurser du har fått godkänt samt vad det eventuella prisavdraget blir.
 • En validerad delkurs tas bort från kursplanen och vi drar endast av ev. litteraturkostnaden för den. Validering som sker efter anmälan är ej berättigad till ev. prisavdrag men du får en tidsvinst då du inte läser om den.
 • OBS! Det går inte att köpa eller byta ut enstaka delkurser. Vi erbjuder endast färdiga yrkesutbildnings-/kurspaket.
 • Efter att du har fått validering godkänt kan du anmäla dig.
 • Fyll i vilket datum du fick din validering godkänd i anmälningsformuläret. Vi gör därefter en sista kontroll med kursansvarige innan vi gör klar fakturan för kursavgiften.

Validering av praktik

Praktiken kan valideras helt eller delvis om du har tidigare arbetslivserfarenheter som är relevanta till utbildningen. Detta kan göras innan eller efter påbörjade utbildning då den inte påverkar kursavgiften.

 • Skicka ett arbetsgivarintyg som verifierar att du arbetar eller har arbetat inom yrket som du vill utbilda till.
 • Följande uppgifter ska framgå på intyget för att vi ska kunna göra en bedömning:
  • Ditt namn och personnummer
  • Arbetsgivarens kontaktuppgifter
  • Anställningsperiod
  • Arbetsuppgifter relevanta för utbildningen.
 • Skapa ett konto i Cady Portalen: https://cadyportal.optinet.se
  • Logga in till portalen och följ instruktionerna som finns på startsidan.
  • Ladda upp dina intyg/dokument. OBS! Ladda upp endast relevanta dokument!
 • Du får svar i portalen inom cirka 5 helgfria arbetsdagar. Du får även ett mejl när du har fått ett svar. I svaret kommer du att få veta hur mycket av praktiken du kan validera.