Validering

Validering

Vad är validering?

Validering är ett sätt att kartlägga och dokumentera de faktiska kunskaper och den kompetens som en individ tillägnat sig. Enligt regeringens departementsskrivning DS 2003:23 är validering ”en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person har oberoende av hur de har förvärvats.”

Detta kan ha skett antingen genom ett formellt lärande (d.v.s. organiserad utbildning inom det offentliga utbildningsväsendet), genom icke formellt lärande (d.v.s. utbildning organiserad vid sidan om det offentliga utbildningsväsendet) eller genom informellt lärande (från arbetslivet eller vardagen).


Validering av delkurser

VIKTIGT! Ansökan för validering av delkurser skall skickas in och godkännas av oss innan du anmäler dig. Detta gäller även för dig som är eller har tidigare varit en elev hos oss. Att ansöka om validering är kostnadsfritt och icke bindande.

Du kan ansöka om validering av enstaka delkurser för de som du har tidigare läst eller om du har relevant arbetslivserfarenhet. Det går inte att validera slutarbetet.

Ansökan sker enligt nedan rutin. Vi kan inte göra en bedömning endast utifrån inskickade betyg/intyg. Om rutinen inte följs genomförs ej bedömning och din ansökan återsänds för komplettering.

Detta behöver du för att validera delkurser

Betyg/intyg från tidigare studier:

 • Digitala kopior av dina betyg/intyg. Var noga med att texten är läsbar och rättvänd.
 • Följande uppgifter krävs på varje uppladdat betyg/intyg:
  • Ditt namn och personnummer
  • Skolans/utbildarens namn och år/termin
  • Att kursen du läste är klar och godkänd
  • Delkurser/ämnen du har tidigare läst är tydliga markerade

Reell kompetens (arbetslivserfarenhet):

Om du vill validera en eller flera delkurser genom reell kompetens behöver en arbetsledare eller chef bekräfta både skriftlig och muntligt att du har kunskaper och färdigheter i den/de  delkurserna som du önskar validera. För att påvisa detta ska du nå godkänt eller väl godkänt enligt bedömningsmatrisen för respektive delkurs.

Så här gör du för att ansöka:

 • Skapa ett konto i Cady portalen: https://cadyportal.optinet.se
  • OBS! Ansökan sker endast i portalen. Det går inte att mejla eller posta din ansökan.
  • Logga in i portalen och följ instruktionerna som finns på startsidan.
  • Ladda upp de digitala kopiorna av dina betyg/intyg en i taget.
  • OBS! Ladda endast upp relevanta dokument!
 • Är du återkommande elev? Ange gärna detta i din ansökan för att ta del av din förmån.

Vad som händer efter inskickad ansökan:

 • För att se status på din ansökan logga in i Cady portalen och klicka på ”Mina Intyg”.
 • Du får svar i portalen inom cirka 5 helgfria arbetsdagar. I det får du veta bl.a. vilka delkurser du har fått godkänt samt vad det eventuella prisavdraget blir.
 • En validerad delkurs tas bort från kursplanen. Du läser inte om den.
 • Vi drar endast av ev. litteraturkostnaden för en validerad delkurs. Validering som sker efter anmälan är ej berättigad till ev. prisavdrag men du får ändå en tidsvinst.
 • Efter att du har fått svar på din ansökan kan du anmäla dig.
 • I anmälningsformuläret fyller du i datumet du fick din validering godkänd.
 • Vi gör en sista kontroll med kursansvarige. Därefter justerar vi utbildningskostnaden för eventuellt prisavdrag.

Vi erbjuder endast färdiga yrkesutbildnings-/kurspaket till privatpersoner och det går inte att köpa eller byta ut enstaka delkurser.


Validering av praktik

För hjälp med din ansökan behöver du skapa ett konto i Cady portalen och skicka ett meddelande till valideringsavdelningen i den.

Praktiken kan valideras helt eller delvis om du har tidigare arbetslivserfarenheter som är relevanta till utbildningen. Detta kan göras innan eller efter påbörjade utbildning då den inte påverkar kursavgiften.

Ansökan sker enligt nedan rutin. Om rutinen inte följs genomförs ej bedömning och din ansökan återsänds för komplettering.

Detta behöver du för att validera praktiken:

 • Arbetsgivarintyg som verifierar att du arbetar eller har arbetat inom yrket som du vill utbilda dig till.
 • Följande uppgifter krävs på varje intyg/dokument:
  • Ditt namn och personnummer
  • Arbetsgivarens kontaktuppgifter
  • Anställningsperiod
  • Arbetsuppgifter som är relevanta till utbildningen

Så här gör du för att ansöka:

 • Skapa ett konto i Cadyportalen: https://cadyportal.optinet.se
  • OBS! Ansökan görs enbart i portalen. Det går inte att mejla eller posta ansökan.
  • Logga in i portalen och följ instruktionerna som finns på startsidan.
  • Ladda upp de digitala kopiorna av dina betyg/intyg en i taget.
  • OBS! Ladda endast upp relevanta dokument!

Vad som händer efter inskickad ansökan:

 • För att se status på din ansökan logga in i portalen och klicka på ”Mina Intyg”.
 • Du får svar i portalen inom cirka 5 helgfria arbetsdagar. I det får du veta hur mycket av praktiken du kan validera.