Validering

Vad är validering?

Du kan validera ämnen som du har tidigare läst tidigare eller praktiken om du har tidigare erfarenhet inom yrket du ska utbilda dig inom.

Enligt regeringens departementsskrivning DS 2003:23 är validering “en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person har oberoende av hur de har förvärvats.”

Det innebär att en bedömning sker av en individs kunskaper och kompetens, oavsett hur, var eller när de har förvärvats i det formella utbildningssystemet eller på annat sätt, inom Sverige eller utomlands, nyligen eller för länge sedan.

Genom validering kartläggs och dokumenteras de faktiska kunskaper och den kompetens som en individ tillägnat sig. Detta kan ha skett antingen genom ett formellt lärande (d.v.s. organiserad utbildning inom det offentliga utbildningsväsendet), genom icke formellt lärande (d.v.s. utbildning organiserad vid sidan om det offentliga utbildningsväsendet) eller genom informellt lärande (från arbetslivet eller vardagen).


Validering av ämnen

För att validering av ämnen ska kunna genomföras skall du göra följande innan du anmäler dig.

 • Ladda ner och fylla i valideringsformuläret nedan.

  Klicka här för att ladda ner valideringsformuläret som Word dokument.
  
  Klicka här för att ladda ner valideringsformuläret som PDF-fil. 
  För att kunna fylla i formuläret först spara det.
  Klicka sedan på "fyll i och signera".
 • Du ska själv ange vilken(a) delkurs(er) du har tidigare läst samt vilken(a) delkurs(er) du vill validera mot. 
 • Skanna in eller fotografera dina betyg/intyg (var noga med att texten är tydlig och rättvänd).
 • Markera eller överstryka tydligt de ämnen du vill validera mot vår kursplan i dina bifogade filer. OBS! Det går inte att validera slutarbetet.
 • Efter att du har fått validering godkänt kan du anmäla dig. 
 • När du anmäler dig till utbildningen fyll i kommentarsfältet vilket datum och vilken(a) kurs(er) du fick godkänt via e-post. Vi gör därefter en sista kontroll med kursansvarige innan vi gör klar fakturan för kursavgiften.

Följande uppgifter krävs på varje bifogad betyg/intyg:

 • Ditt namn och personnummer
 • Skola/utbildares namn
 • När utbildning skedde (år)
 • Att kursen/kurserna du gick blev godkända

Samtliga dokument e-postas till oss på validering@cady.se

 • Skriv “Validering Ditt Namn” i ämnesraden.
 • Ange ditt fullständiga namn och personnummer.
 • Ange vilken utbildning du vill läsa.
 • Glöm inte att bifoga samtliga filer.
 • Skicka endast in relevanta dokument.

Du får svar inom cirka fem (5) helgfria arbetsdagar om vilken(a) kurs(er) som kan valideras.

Endast priset för kurslitteraturen för de validerade ämnen kommer att räknas bort från kursavgiften.

Om rutinen ovan inte följs kommer din validering ej att genomföras och din valideringsansökan återsänds för komplettering.


Validering av praktik

Praktiken kan valideras delvis eller helt om du har tidigare erfarenheter som är relevanta till utbildningen. Detta kan göras innan eller efter påbörjade utbildning då den inte påverkar kursavgiften. För att validera praktik krävs ett intyg/arbetsgivarintyg som verifierar att du arbetar eller har arbetat inom yrket som speglar den utbildning du validerar mot.

Följande uppgifter krävs för bedömning av intyget:

 • Ditt namn och personnummer
 • Arbetsgivarens kontaktuppgifter
 • Anställningsperiod
 • Arbetsuppgifter relevanta för utbildningen.

Samtliga dokument e-postas till oss på validering@cady.se

 • Skriv “Validering praktik ‘ditt namn'” i ämnesraden.
 • Ange ditt fullständiga namn och personnummer.
 • Ange vilken utbildning du läser eller ska läsa.
 • Skicka endast in relevanta dokument!

Du får svar inom cirka fem (5) helgfria arbetsdagar.