Validering

Vad är validering?

Validering är ett sätt att kartlägga och dokumentera de faktiska kunskaper och den kompetens som en individ tillägnat sig. Enligt regeringens departementsskrivning DS 2003:23 är validering “en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person har oberoende av hur de har förvärvats.”

Detta kan ha skett antingen genom ett formellt lärande (d.v.s. organiserad utbildning inom det offentliga utbildningsväsendet), genom icke formellt lärande (d.v.s. utbildning organiserad vid sidan om det offentliga utbildningsväsendet) eller genom informellt lärande (från arbetslivet eller vardagen).


Validering av delkurser

VIKTIGT! Ansökan för validering av delkurser skall skickas in och godkännas av oss innan du anmäler dig.

Du kan ansöka om validering av enstaka delkurser som du har tidigare läst eller om du har relevant arbetslivserfarenhet. Ansökan sker enligt nedan rutin och vi kan inte göra en bedömning endast utifrån inskickade betyg/intyg. Om rutinen inte följs kommer din ansökan ej genomföras och återsänds för komplettering.

Så här gör du för att validera enstaka delkurser:

 • Ladda ner och fyll i valideringsformuläret. I formuläret skall du själv ange vilka delkurser du vill validera. Det går inte att validera slutarbetet.

  Klicka här för att ladda ner valideringsformuläret som Word dokument.
  För att fylla i formuläret först spara det.
  
  Klicka här för att ladda ner valideringsformuläret som PDF-fil. 
  För att fylla i formuläret först spara det.
  Klicka sedan på "fyll i och signera".
 • Skanna in eller ta en bild av dina betyg/intyg. Var noga med att texten är tydlig och rättvänd.
 • Skapa ett konto i Cady portalen: https://cadyportal.optinet.se
  • Logga in till portalen och följ instruktionerna som finns på startsidan.
  • Ladda upp valideringsdokumentet och kopior av dina betyg/intyg.
  • OBS! Ladda endast upp relevanta dokument!
 • Följande uppgifter krävs på varje uppladdat betyg/intyg:
  • Ditt namn och personnummer
  • Skola/utbildares namn eller arbetsgivarens kontaktuppgifter
  • När utbildning skedde (år) eller anställningsperiod
  • Att kursen du läste och ska validera blev godkänd eller dina relevanta arbetsuppgifter
  • Gäller det ett betygsdokument ska du tydligt markera vilka delkurser/ämnen du har läst och vill validera mot vår kursplan.
 • Du får svar i portalen inom cirka 5 helgfria arbetsdagar. I svaret kommer du att få veta bl.a. vilka delkurser du har fått godkänt samt vad det eventuella prisavdraget blir.
 • En validerad delkurs tas bort från kursplanen. Du läser inte om den.
 • Vi drar endast av ev. litteraturkostnaden för en validerad delkurs. Validering som sker efter anmälan är ej berättigad till ev. prisavdrag men du får ändå en tidsvinst.
 • Efter att du har fått din ansökan godkänt kan du anmäla dig.
 • Fyll i vilket datum du fick din validering godkänd i anmälningsformuläret.
 • Vi gör därefter en sista kontroll med kursansvarige innan du får fakturan för utbildningskostnaden.

Vi erbjuder endast färdiga yrkesutbildnings-/kurspaket till privatpersoner och det går inte att köpa eller byta ut enstaka delkurser.


Validering av praktik

Praktiken kan valideras helt eller delvis om du har tidigare arbetslivserfarenheter som är relevanta till utbildningen. Detta kan göras innan eller efter påbörjade utbildning då den inte påverkar kursavgiften.

Så här gör du för att validera praktiken:

 • Skicka ett arbetsgivarintyg som verifierar att du arbetar eller har arbetat inom yrket som du vill utbilda dig till.
 • Följande uppgifter krävs på varje uppladdat intyg:
  • Ditt namn och personnummer
  • Arbetsgivarens kontaktuppgifter
  • Anställningsperiod
  • Relevanta arbetsuppgifter
 • Skapa ett konto i Cady portalen: https://cadyportal.optinet.se
  • Logga in till portalen och följ instruktionerna som finns på startsidan.
  • Ladda upp dina intyg/dokument.
  • OBS! Ladda endast upp relevanta dokument!
 • Du får svar i portalen inom cirka 5 helgfria arbetsdagar. I svaret kommer du att få veta hur mycket av praktiken du kan validera.