Säljare / säljledare


UTBILDNINGSFAKTA
Typ 
Yrkesutbildning
Utbildningssätt 
Distans (inga fysiska träffar)
Nivå 
Gymnasial
Startdatum 
Börja när du vill
Motsvarande tid 
1 år
Flexibel lästakt 
Snittid 6 mån (max 1½ år, ingen minimitid)
Praktik 
8 veckor, flexibelt upplägg
Kurslitteratur 
Ingår
Utbildningsbevis 
Diplom och yrkesutbildningsbevis
Recensioner 
Pris 
15 400 kr inkl. moms
 
(12 735 kr ex. moms)

Att jobba som säljare / säljledare

Vad gör en säljare / säljledare?

Att vara säljare är ett utåtriktat arbete som dessutom leder till många olika karriärvägar inom i stort sett alla branscher som tillhandahåller varor såväl som tjänster. Om du är målinriktad och vill bredda dina kunskaper inom försäljning är denna därför utbildningen för dig. För att bli en skicklig säljare bör du ha sinne för affärer, gilla att arbeta på ett resultatfokuserat sätt och även vara bra på att känna av andra människors behov och mål.

Du bör även vara serviceinriktad och socialt kompetent då ditt arbete innebär främst kontakt med kunder, kollegor, leverantörer m.m. Att ge service på en hög nivå är en naturlig del av arbetet för dig och du bör även vara flexibel och snabbtänkt för att kunna anpassa dig snabbt till de olika situationerna som kan uppstå.

Bra väg mot en karriär till både säljare och säljledare

Att vara säljare innebär att du har krav på dig att vara öppen och mottaglig för att kunna identifiera kundens behov och att på ett strukturerat sätt kunna presentera en lösning för kunden för att sedan uppnå ett avslut. Det kräver dessutom att du är duktig att planera och strukturera samt att du tycker att detaljer är viktiga.

Att vara säljledare innebär att du dessutom leder, stöttar och coachar andra säljare med tydliga målbilder och resultat.

Arbetsprognos

Det finns mycket goda möjligheter att kunna få ett arbete inom yrket nu och framöver då säljare och även säljledare finns på de flesta arbetsplatser som erbjuder varor eller tjänster.

Vanliga arbetsplatser

 • Privata företag inom många olika branscher
 • Offentliga företag inom många olika branscher
 • Hos media/tidningar
 • Inom konsultbranschen

Om utbildningen

Vår distansutbildning till säljare / säljledare ger dig möjligheter

9/10 av Cadys elever jobbar inom yrket tack vare sin utbildning! Drygt hälften av eleverna är skickad direkt från sin arbetsgivare då de anser att Cadys utbildning ger deras anställda de kompetenser och kunskaper som behövs.

Utbildningsledarna

Bakom utbildningen står Cadys professionella team av kunniga och utbildade yrkeslärare. Deras gedigna erfarenheter är samlade från tidigare arbeten inom business management, service och administration.

Genom deras gedigna kunskaper och kompetenser har de värdefulla insikter i vad det innebär att arbeta inom dessa branscher.

Cadys yrkeslärare brinner för att dela med sig av sina erfarenheter så att du kan få en djupare förståelse och inlärning. De ser fram emot att ge dig stöttning och motivation mot dina utbildningsmål och yrkesdrömmar.

Kursplan

 • Kommunikation

  Människors interaktion och kommunikation samt pedagogiskt ledarskap.

 • Administration 1

  Administrativa rutiner och funktioner; dokumentutformning samt organisation och arbetsformer inom företag.

 • Organisation och ledarskap

  Begrepp, teorier och modeller, olika former av ledarskap samt organisationsformer och deras användbarhet i olika sammanhang.

 • Försäljning och marknadsföring

  Olika typer av verksamheter, roller och arbetsuppgifter inom försäljning samt lagar och andra bestämmelser som berör försäljning.

 • Kundpsykologi

  Vad som är bra kundbemötande gentemot mindre bra samt betydelsen av god produktkännedom och marknadsföring i servicesituationer.

 • Personlig service

  Att ge god personlig service samt hantering av positiva och negativa reaktioner i kontakter med kunder eller gäster inom olika servicesituationer.

 • Service via telefon och internet

  Hur attityder, värderingar och förhållningssätt påverkar försäljnings- och servicesituationer samt kundrelaterat och målinriktat säljarbete inom handel med varor och tjänster.

 • Affärsutveckling och ledarskap

  Vad affärsutveckling innebär, om SWOT-analys, att upprätta en affärsplan samt lagar och bestämmelser.

 • Affärskommunikation

  Affärskommunikation i både tal och skrift, metoder för omvärldsbevakning i affärsvärlden, kommunikationsmönster i olika länder samt framställandet av affärsdokument och presentationer.

 • Entreprenörskap och företagande

  Att tänka som en entreprenör och företagets villkor.

 • Företagsekonomi

  De ekonomiska perspektiven på företagande.

 • Praktik

  Minst 8 veckor, längre vid behov. Du hittar din egen plats och du får inte gå ut på praktik innan du har fått din praktikplanering godkänd av Cady.

 • Slutarbete

  Ämnesspecifik redovisning som påvisar måluppfyllelsen.

Praktik

Praktik ingår och är vanligtvis heltid i 8 veckor. Längre praktiktid kan förekomma vid behov för att du ska kunna uppfylla praktik- och utbildningsmålen.

Upplägget är flexibelt och du kan anpassa det efter ditt önskemål och i samråd med oss såsom deltid över en längre period då du arbetar.

Du hittar din praktikplats själv och hela praktiken ska göras på samma plats. Den kan vara din arbetsplats om du kan göra relevanta arbetsuppgifter.

Det är viktigt att du inte går ut på praktik utan att först ha fått din praktikplanering godkänd av Cady. Om du gör det är du inte försäkrad och din praktik blir inte godkänd.

Praktiken går att validera om du har relevant arbetslivserfarenhet som du styrker genom ett arbetsgivarintyg. Läs mer här.

Utbildningsmål

Målet är att du efter avslutad utbildning har tillägnat dig följande kunskaper och verktyg så att du med säkerhet kan hantera arbetet som säljare / säljledare:

 • Utföra arbetsuppgifter på ett serviceinriktat, målinriktat och ansvarsfullt sätt samt samverka och kommunicera med andra genom olika medier i olika sälj- och servicesituationer.
 • Använda olika tekniker och metoder för kalkylering och ekonomiska beräkningar.

Antagningskrav

Denna utbildning har ej krav på betyg eller andra förkunskaper för att kunna läsa den.

Är du osäker på om du kan läsa denna utbildning? Läs om hur du kan ansöka om en bedömning här.

Delbetalning

Välj att delbetala din utbildning! Läs mer om delbetalning här.

Denna utbildning är ej CSN berättigad.


Snabbfakta

 • Helt på distans utan några fysiska träffar.
 • Läs i din egen takt och variera även den fritt med vårt flexibla upplägg.
 • Studera vid sidan av jobb eller under ledigheter.
 • Validera delkurser eller praktiken som du redan har genomfört. Läs mer här.
 • Utbildningen vänder sig till privatpersoner samt företag och organisationer.
 • Din yrkeslärare kan erbjuda pedagogisk hjälp, studietips och även elevcoachning.

Vill du veta mer?

Fyll gärna i nedan formulär.