Socialpedagog

Par pa bank (Kullen) hemsida

Det privata alternativet!

 • Vill du hjälpa och göra skillnad för dina medmänniskor?
 • Vill du arbeta med människor?

Att arbeta som socialpedagog

Som socialpedagog eller behandlingsassistent/pedagog arbetar man med barn, ungdomar eller vuxna som har svåra problem och en stor del av arbetet sker i den praktiska vardagen med klienterna.  Det kan exempelvis röra sig om barn som mår dåligt beroende på svåra uppväxtförhållanden med inslag av våld, övergrepp, missbruk av alkohol eller andra droger.  Man kan även arbeta med personer som har missbruksproblem.

Arbetet handlar mycket om att lyssna på och samtala med sina klienter.  Ofta blir man kontaktperson för en eller flera personer som man får ett personligt behandlingsansvar för.  Genom samtal, enskilt eller i grupp, försöker man att hjälpa och motivera personen att förändra sin livssituation.

Målet är att hjälpa personen att leva ett självständigt och bra liv på sikt.  Det kan handla om att komma ur ett beroende av droger eller att få perspektiv på sådant som hänt i barndomen.  Det är kritisk att vara tålmodig och ha förmågan att hantera känslor av olika slag för att på bästa sätt kunna hjälpa klienten.

Arbetet inom kriminalvården kan t ex handla om att leda behandlingsarbetet och ge de intagna råd och hjälp i personliga, sociala och ekonomiska frågor.  Man hjälper de intagna med kontakter i samhället utanför anstalten och förbereder dem inför frigivningen.

Samarbetet med kommunernas socialsekreterare, andra myndigheter som skola och arbetsförmedling samt med föräldrar och anhöriga är en viktig del av arbetsuppgifterna.

Många gånger sker arbetet i klienternas vardagliga liv där du finns som stöd och rådgivare.  Som socialpedagog kan du exempelvis arbeta med:

 • Missbrukare (alkohol, narkotika m.m.)
 • Interner som behöver samtalsterapi och stöd inför frigivning m m
 • Barn och ungdomar som hamnat snett eller som behöver extra tillsyn och stöd
 • Människor som utsatts för misshandel och/eller sexuella övergrepp

Det finns många olika utbildningar och utbildningstyper som leder till yrket socialpedagog och du kan utbilda dig till socialpedagog via folkhögskolor, komvux, YH utbildningar, universitet, högskolor och fristående utbildningsanordnare.  Socialpedagogutbildningen varierar mellan ett till tre år beroende på utbildningstyp och inriktning.  Utbildningar till socialpedagog finns både som distansstudier och heltidsstudier på skola.

Yrket socialpedagog liknar socionomyrket.  Skillnaden mellan socionom och socialpedagog är att du genom socionomprogrammet får en akademisk yrkesutbildning i socialt arbete.  Socialpedagogprogrammet på högskolenivå leder inte till yrkesexamina utan är en så kallad generell utbildning.  Socionomprogrammet är även en termin längre än Socialpedagogprogrammet på högskolenivå.

Socialpedagogutbildningar är även mer inriktade mot det praktiska och att jobba mer ”hands on”.

Arbetsmarknaden för socialpedagoger ser mycket bra ut och professionell kompetens inom området är eftertraktad och efterfrågas i många sammanhang. Som socialpedagog kommer du att arbeta med olika utsatta grupper i samhället och arbetet handlar mycket om att finnas till där för din/dina klient/klienter, genom samtal.


Utbildningens mål

Målet är att du efter avslutad utbildning har tillägnat dig kunskaper och verktyg så att du med säkerhet kan hantera arbetet som socialpedagog.


Fakta om utbildningen

Innehållet i utbildningen motsvarar en 2½-årig yrkesutbildning men det är du som påverkar studietiden!

Denna utbildning är helt på distans utan fysiska träffar och du väljer själv startdatum!

Utbildningen vänder sig till både privatpersoner och organisationer.

All kurslitteratur ingår i priset. Många av böckerna är interaktiva onlineböcker.

Du kan byta från online till fysiska böcker mot självkostnadspris (kan ej delbetalas).

OBS! Denna utbildning är inte CSN-berättigad.
Här har du svar på några av de vanligaste frågorna!
Vi erbjuder även en FÖRDJUPNINGSKURS till denna utbildning - läs mer här!

Så här går det till!

Är du intresserad av våra utbildningar och undrar hur du går till väga?  Här kommer några steg att följa samt bra information inför din anmälan och studietid hos oss på Cady!

 • Validera?

Har du tidigare läst några av delkurserna som ingår i utbildningen?  Innan du anmäler dig kan du validera dem hos oss!  Klicka här för att komma till våra valideringsrutiner.

 • Bestäm när du vill börja

Du väljer själv startdatum och kan anmäla dig alla dagar året runt!

 • Anmäla dig till utbildningen

OBS!  Anmälan är bindande och görs endast via vår hemsida.  Innan du skickar in din anmälan ska du kontrollera själv att du uppfyller antagningskrav samt att eventuell validering och/eller delbetalning är godkänd.

 

 • Betala fakturan

Efter inskickad anmälan får du en inbjudan till utbildningen samt en faktura som ska vara betald före utbildningsstart.  Räkna med ca 3 bankdagar efter betalning för bearbetning.  Därefter får du inloggningsuppgifter och kan påbörja din utbildning!

 • Delbetala?

Vi erbjuder delbetalningsmöjligheter i samarbete med Human Finans.  Klicka här för att läsa mer och ansöka om delbetalning.

 • Under dina studier

Du har alltid tillgång till din mentor och våra övriga supportfunktioner via vår online lärplattform, mail eller telefon under hela din studietid hos oss!

 • Praktik?

Om du inte har någon erfarenhet gäller generellt en heltidspraktik på 6-8 veckor.  Platsen hittar du själv och praktiken går att skräddarsy efter ditt och arbetsgivarens önskemål, t ex 50% över en längre period, kvällar, helger m m.

 • Hur snabbt kan du bli klar?

Du läser helt i din egen takt och studietiden påverkar du själv!  Vi har inga minimum eller maximum gränser och det är vårt innehåll i utbildningen som är värderat vad gäller tiden.  Varje elev läser väldigt olika beroende på studievana, disciplin, hur mycket tid man läser per dag m.m. samt har en fysisk skola många lov (t.ex. jul, påsk m.m.) där timplanen ligger oftast inte på 40 timmar/vecka.  Om du väljer att läsa på 100% och utan lov påverkas den faktiska tiden.

 • När du har läst klart

Denna utbildning ger diplom samt utbildningsbevis.  För att erhålla dessa krävs det att du har fått godkänt i samtliga arbetsmoment samt att utbildningen är betald till fullo (gäller ej delbetalning genom Human Finans).  Funderar du på vad olika arbetsgivarna har för krav för att få arbete?  Kolla gärna direkt med dem som finns i ditt område! 


Frågor?  Funderingar?

Skicka mig mer information om nästa kurs

Du är välkommen att kontakta oss och ställa dina frågor kring utbildningen innan du anmäler dig!


Antagningskrav

För att få delta i utbildningen krävs följande:

Lägst godkänt betyg i:

Svenska A / Svenska 1 / Svenska som andra språk A / Svenska som andraspråk 1 (eller motsvarande).

Engelska A / Engelska 5 eller motsvarande.

Matematik A / Matematik 1a/1b/1c eller motsvarande.

Du ska vara 18 år fyllda. (Eller med vårdnadshavares samtycke till utbildning av minderårig.) 

Du ska vara vid god psykisk form.

Du ska ha god självkännedom.

Du måste ha internetåtkomst för att kunna studera.

Du ska kunna öppna och hantera filer i Word, Excel, Powerpoint samt PDF.
Har du inte ovanstående behörighet? Kontakta gärna oss! 
Telefon 031-757 0566 eller mail på administration@cady.se Skriv "Behörighet" i ämnesraden.

Kursplan/Pris

 • Psykologi
 • Psykiatri
 • Vård och omsorg
 • Kommunikation och samspel med människor
 • Hälsopedagogik
 • Etik och människans livsvillkor
 • Specialpedagogik
 • Motiverande samtal
 • Socialt arbete
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Att förstå missbruk
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Socialrätt, lagar
 • Kriminologi
 • Socialpedagogik
 • Slutarbete
 • Praktik (eleven ansvarar själv för att hitta praktikplats)

Pris: 21 400 kr inkl. moms (all kurslitteratur ingår)

Önskar du delbetala utbildningen?  Ansök om ett Human Konto här!