Socialpedagog

Par pa bank (Kullen) hemsida

Det privata alternativet!

 • Vill du hjälpa och arbeta med människor?
 • Vill du göra skillnad för dina medmänniskor och samhället?

Att arbeta som socialpedagog

Som socialpedagog eller behandlingsassistent/-pedagog arbetar man med barn, ungdomar eller vuxna som har svåra problem och en stor del av arbetet sker i den praktiska vardagen med klienterna. Det kan exempelvis röra sig om barn som mår dåligt beroende på svåra uppväxtförhållanden med inslag av våld, övergrepp, missbruk av alkohol eller andra droger. Man kan även arbeta med personer som har missbruksproblem.

Arbetet handlar mycket om att lyssna på och samtala med sina klienter. Ofta blir man kontaktperson för en eller flera personer som man får ett personligt behandlingsansvar för. Genom samtal, enskilt eller i grupp, försöker man att hjälpa och motivera personen att förändra sin livssituation.

Målet är att hjälpa personen att leva ett självständigt och bra liv på sikt. Det kan handla om att komma ur ett beroende av droger eller att få perspektiv på sådant som hänt i barndomen. Det är viktigt att vara tålmodig och ha förmåga att hantera känslor av olika slag för att på bästa sätt kunna hjälpa klienten.

Arbetet inom kriminalvården kan t.ex. handla om att leda behandlingsarbetet samt ge de intagna råd och hjälp i personliga, sociala och ekonomiska frågor. Man hjälper de intagna med kontakter i samhället utanför anstalten och förbereder dem inför frigivningen.

Samarbetet med kommunernas socialsekreterare, andra myndigheter som skola och arbetsförmedling samt med föräldrar och anhöriga är en viktig del av arbetsuppgifterna.

Många gånger sker arbetet i klienternas vardagliga liv där du finns som stöd och rådgivare. Som socialpedagog kan du exempelvis arbeta med:

 • Missbrukare (alkohol, narkotika m.m.)
 • Interner som behöver samtalsterapi och stöd inför frigivning m.m.
 • Barn och ungdomar som hamnat snett eller som behöver extra tillsyn och stöd
 • Människor som utsatts för misshandel och/eller sexuella övergrepp

Det finns många olika utbildningar och utbildningstyper som leder till yrket socialpedagog och du kan utbilda dig till socialpedagog via folkhögskolor, komvux, YH-utbildningar, universitet, högskolor och fristående utbildningsanordnare.  Socialpedagogutbildningen varierar mellan ett till tre år beroende på utbildningstyp och inriktning. Utbildningar till socialpedagog finns både som hel- och deldistansstudier samt heltidsstudier på traditionella skolor.

Yrket socialpedagog liknar socionomyrket. Skillnaden mellan socionom och socialpedagog är att du genom socionomprogrammet får en akademisk yrkesutbildning i socialt arbete. Socialpedagogprogrammet på högskolenivå leder inte till yrkesexamen utan är en så kallad generell utbildning. Socionomprogrammet är även en termin längre än Socialpedagogprogrammet på högskolenivå.

Socialpedagogutbildningar är dessutom mer inriktade mot det praktiska där man arbetar mer ”hands-on” med sina klienter.

Arbetsmarknaden för socialpedagoger ser mycket bra ut och professionell kompetens inom området är eftertraktad och efterfrågas i många sammanhang. Som socialpedagog kommer du att arbeta med olika utsatta grupper i samhället och arbetet handlar mycket om att finnas till där för din/dina klient/klienter, genom samtal.

Kommentarer från våra elever

 • “Vill bara meddela dig om att jag numera är tillsvidareanställd som Socialpedagog inom Malmö Stad. […] Jag är givetvis super lycklig och att jag dessutom fick en tillsvidareanställning direkt var långt över förväntan! 🙂 Tusen tack för allt. Vill också att du ska veta att jag känner att utbildningen har hög kvalité och jag känner att jag var väl förberedd inför jobbet med den utbildningen jag har gått.”  Sandra P.
 • “Det var mycket studerande men gav mig massor med kunskap och en fantastisk utbildning.” Ann-Sofie
 • “Jag är nöjd med uppgifterna då det har stärkt mig som person då de krävt ett bra upplägg då jag jobbar 100% också. Jag känner mig stolt att lämnat in välutförda uppgifter vilket har varit er förtjänst då jag uppskattat kursernas uppgifter. Att ha blandat frågeställningar och också egna tankar ökar förutsättningar för att få en sådan personlig men samtidigt välutvecklad inlämning.” Jennifer H.
 • “Det var bästa jag har gjort, att jag läste just den utbildningen. Jag är nöjt med allt arbeten som jag fick läsa, bl.a. boken MI och socialrätt. Tackar.” Florije

Utbildningens mål

Målet är att du efter avslutad utbildning har tillägnat dig kunskaper och verktyg så att du med säkerhet kan hantera arbetet som socialpedagog.


Fakta om utbildningen

Innehållet i utbildningen motsvarar en 2½-årig yrkesutbildning men det är du som påverkar studietiden! Faktiska studietiden är individuellt och berör på din lästakt m.m. Läs mer nedan under “Så här går det till”.

Denna utbildning är helt på distans utan fysiska träffar.

Du väljer själv startdatum och kan anmäla dig alla dagar året om! Våra heldistansutbildningar har inga fasta startdatum och vi startar nya elever löpande på helgfria veckodagar.

Praktik ingår i utbildningen. Den är flexibel och går även att validera. Läs mer nedan under “Så här går det till”. 

All kurslitteratur ingår i priset. Många av böckerna är interaktiva online-böcker och du kan byta de online-böckerna som ingår i utbildningskostnaden till fysiska mot självkostnadspris (kan ej delbetalas).

Utbildningen vänder sig till både privatpersoner och organisationer.

OBS! Denna utbildning är inte CSN-berättigad.

Vi erbjuder även en FÖRDJUPNINGSKURS till denna utbildning - läs mer här!
Klicka här för svar på de vanligaste frågorna om våra utbildningar.

Antagningskrav

För att få delta i utbildningen krävs följande:

Lägst godkänt betyg i:

Svenska A / Svenska 1 / Svenska som andra språk A / Svenska som andraspråk 1 (eller motsvarande).

Engelska A / Engelska 5 eller motsvarande.

Matematik A / Matematik 1a/1b/1c eller motsvarande.

Du ska vara 18 år fyllda. (Eller med vårdnadshavares samtycke till utbildning av minderårig.) 

Du ska vara vid god psykisk form.

Du ska ha god självkännedom.

Du måste ha dator- och internetåtkomst för att kunna studera.

Du ska kunna öppna och hantera filer i Word, Excel, Powerpoint samt PDF.

Har du inte ovanstående behörighet? Kontakta gärna oss!

Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven. Detta ställer krav på att du kan påvisa dina kunskaper på annat sätt. Om du saknar t.ex. ett formellt betyg, kan du bifoga ett personligt brev där du beskriver på vilket sätt du anser att du har motsvarande kunskaper. Du kan också bifoga ett intyg från en arbetsgivare som beskriver arbetsuppgifter som du har utfört. Därigenom påvisas att du har motsvarande kunskaper.

Om du saknar behörighet, maila in dina intyg m.m. till oss på administration@cady.se för bedömning.
Skriv "Behörighet" i ämnesraden och glöm inte att bifoga dina handlingar!

Kursplan/Pris

 • Psykologi
 • Psykiatri
 • Vård och omsorg
 • Kommunikation och samspel med människor
 • Hälsopedagogik
 • Etik och människans livsvillkor
 • Specialpedagogik
 • Motiverande samtal
 • Socialt arbete
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Att förstå missbruk
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Socialrätt, lagar
 • Kriminologi
 • Socialpedagogik
 • Slutarbete
 • Praktik (eleven ansvarar själv för att hitta praktikplats)

Pris: 21 400 kr inkl. moms (all kurslitteratur ingår)

Önskar du delbetala din utbildning?  Läs mer här om hur det går till!

Ansök om ett Human Konto för delbetalning här!


Så här går det till!

Är du intresserad av våra utbildningar och undrar hur du går till väga? Här kommer några steg att följa samt bra information inför din anmälan och studietid hos oss!

 1. Validera

  Har du tidigare läst någon av delkurserna som ingår i utbildningen?  Då kan du validera dem hos oss! Klicka här för att komma till våra valideringsrutiner.

  OBS!  Validering av enstaka kurser måste godkännas INNAN du anmäler dig till utbildningen. Validering av praktik kan göras efter utbildningsstart.

 2. Bestäm när du vill börja

  Du kan börja läsa precis när det passar dig bäst då våra heldistansutbildningar har inga fasta startdatum.  Du väljer själv ditt önskad startdatum och kan anmäla dig alla dagar året om. Vi startar nya elever löpande på helgfria veckodagar och vid omgående start kan du börja läsa tidigast efter betalning av fakturan är oss tillhanda, se mer nedan. 

 1. Anmäl dig till utbildningen

   
  OBS! Anmälan är bindande och görs endast via vår hemsida.  Innan du skickar in din anmälan ska du kontrollera själv att du uppfyller antagningskrav samt att eventuell validering är godkänd.

 2. Betala fakturan

  Efter inskickad anmälan får du en inbjudan till utbildningen via mejl. Vi skickar sedan en faktura i en separat mejl inom ett par arbetsdagar (håll gärna koll på din skräppost). Fakturan ska vara betald före utbildningsstart och betalningssätt är till vårt bankgiro, via Swish eller delbetalning genom Human Finans (se mer nedan).

  Räkna med ca 3 bankdagar efter betalning för bearbetning.  Efter betalningen är oss tillhanda får du en mejl med inloggningsuppgifter och litteraturinformation och du kan börja studera!

  Delbetala?
  Vi erbjuder delbetalningsmöjligheter i samarbete med Human Finans. Du kan ansöka om ett Human Konto innan eller efter du har anmält dig till utbildningen. Klicka här för att läsa mer om delbetalning.

 1. Börja läsa i din takt

  Du har alltid tillgång till din mentor och våra supportfunktioner via vår online lärplattform, mail eller telefon under hela din studietid hos oss!

  Du läser helt i din egen takt och studietiden påverkar du själv! Du behöver inte bestämma den i förväg och med vårt flexibel upplägg kan du även variera ditt tempo under studietiden. Vi har inga minimi- eller maximigränser (så länge man är aktiv) och det är vårt innehåll i utbildningen som är värderat vad gäller tiden.

  Varje elev läser väldigt olika beroende på studievana, disciplin, hur mycket man läser per dag m.m. samt en fysisk skola har många lov (t.ex. jul, påsk m.m.) där timplanen oftast inte ligger på 40 timmar/vecka. Om du väljer att läsa på 100% och utan lov påverkas den faktiska tiden.

 2. Praktik

  Om du inte har någon erfarenhet gäller generellt en heltidspraktik på 6-8 veckor. Platsen hittar du själv och praktiken går att skräddarsy efter dina och arbetsgivarens önskemål, t.ex. 50% över en längre period, kvällar, helger m.m.

  Praktiken går även att validera och detta kan göras i ett senare skede då den inte påverkar kursavgiften. Det krävs ett intyg/arbetsgivarintyg om att du arbetar eller har arbetet inom det området som du skall utbilda dig inom.

 3. När du har läst klart

  Denna utbildning ger diplom samt yrkesutbildningsbevis. För att erhålla dessa krävs det att du har fått godkänt i samtliga arbetsmoment, genomfört och fått praktiken godkänt samt att utbildningen är betald till fullo (gäller ej delbetalning genom Human Finans).

  Observera att våra yrkesutbildningar inte ger betyg utan ger G/IG (godkänd eller inte godkänd). Om du vill erhålla officiellt betyg, måste du själv pröva dina kunskaper mot betyg hos din kommun. Funderar du på vad de olika arbetsgivarna i ditt område har för krav för att få arbete?  Kolla gärna direkt med dem!


Frågor?  Funderingar?

Skicka mig mer information om nästa kurs

Du är välkommen att kontakta oss och ställa dina frågor kring utbildningen innan du anmäler dig!