Socialpedagog

Det privata alternativet!

Vill du hjälpa människor?

 • Vill du arbeta med människor?
 • Vill du göra skillnad för dina medmänniskor?

Par pa bank (Kullen) hemsida

Det finns många olika utbildningar och utbildningstyper som leder till yrket socialpedagog. Du kan utbilda dig till socialpedagog via folkhögskolor, komvux, YH-utbildningar, universitet och högskolor och fristående utbildnings anordnare.

Socialpedagogutbildningen varierar mellan ett till tre år, beroende på utbildningstyp och inriktning. Utbildningar till socialpedagog finns både som distansstudier och heltidsstudier på skola. Hos oss på Cady training academy läser du helt på distans.

Yrket socialpedagog liknar socionomyrket. Skillnaden mellan socionom och socialpedagog är att du genom socionomprogrammet får en akademisk yrkesutbildning i socialt arbete. Socialpedagogprogrammet på högskolenivå leder inte till yrkesexamina utan är en så kallad generell utbildning. Socionomprogrammet är även en termin längre än Socialpedagogprogrammet på högskolenivå.

Socialpedagogutbildningar är även mer inriktade mot det praktiska och att jobba mer ”hands on”.

Att arbeta som socialpedagog:

Som behandlingsassistent, behandlingspedagog eller socialpedagog arbetar man med barn, ungdomar eller vuxna som har svåra problem. Det kan exempelvis röra sig om barn som mår dåligt beroende på svåra uppväxtförhållanden med inslag av våld, övergrepp, missbruk av alkohol eller andra droger. Man kan även arbeta med personer som har missbruksproblem. En stor del av arbetet sker i den praktiska vardagen med klienterna.

Arbetet handlar mycket om att lyssna på och samtala med sina klienter. Ofta blir man kontaktperson för en eller flera personer som man får ett personligt behandlingsansvar för. Genom samtal, enskilt eller i grupp, försöker man hjälpa och motivera personen att förändra sin livssituation.

Målet är att hjälpa personen att leva ett självständigt och bra liv på sikt. Det kan handla om att komma ur ett beroende av droger, eller att få perspektiv på sådant som hänt i barndomen. Det är viktigt att ha tålamod och kunna hantera känslor av olika slag för att på bästa sätt kunna hjälpa klienten.

Arbetar man inom kriminalvården kan arbetet till exempel handla om att leda behandlingsarbetet och ge de intagna råd och hjälp i personliga, sociala och ekonomiska frågor. Man hjälper de intagna med kontakter i samhället utanför anstalten och förbereder dem inför frigivningen.

Samarbetet med kommunernas socialsekreterare, andra myndigheter som skola och arbetsförmedling samt med föräldrar och anhöriga, är en viktig del av arbetsuppgifterna

Många gånger sker arbetet i klienternas vardagsliv där du finns som stöd och rådgivare. Som socialpedagog kan du exempelvis arbeta med:

 • Missbrukare (alkohol, narkotika m.m.).
 • Interner som behöver samtalsterapi och stöd inför frigivning m.m.
 • Barn och ungdomar som hamnat snett eller som behöver extra tillsyn och stöd.
 • Människor som utsatts för misshandel och/eller sexuella övergrepp

Arbetsmarknaden för socialpedagoger ser mycket bra ut och professionell kompetens inom området är eftertraktad och efterfrågas i många sammanhang. Som socialpedagog kommer du att arbeta med olika utsatta grupper i samhället och arbetet handlar mycket om att finnas till där för din/dina klient/klienter, genom samtal.

Utbildningens mål:

Målet är att du efter avslutad utbildning har tillägnat dig kunskaper och verktyg så att du med säkerhet kan hantera arbetet som socialpedagog.

Utbildningen vänder sig till både privatpersoner och organisationer.

Här har du svar på några av de vanligaste frågorna.


Fakta om utbildningen

 • Utbildningen vänder sig till både privatpersoner och organisationer.
 • Detta är en distansutbildning utan fysiska träffar.
 • Innehållet i utbildningen motsvarar en 2,5 årig yrkesutbildning.
 • Studietiden påverkar du själv. Om du läser på heltid (utan lov) eller om du läser på deltid (t.ex. på grund av arbete).
 • Har du tidigare studerat och fått godkänt i ämnen som ingår i utbildningen kan du få dessa validerade. Läs mer om validering och hur man gör här.
 • O.B.S. denna utbildning är inte CSN-berättigad.
 • Du väljer själv startdatum.
 • Allt kursmaterial ingår i priset. Många av böckerna är interaktiva (onlineböcker).
 • Om du vill byta onlineböckerna till ”fysiska” böcker går det att lösa mot självkostnadspris (kostnaden kan ej delbetalas).

Så här går det till

Om du har frågor om kursen innan du anmäler dig:

Skicka mig mer information om nästa kurs

 • När du bestämt dig, anmäler du dig, se ovan “Anmäl till yrkesutbildning” och fyller i alla uppgifter. Inom kort får du en inbjudan till utbildningen samt en faktura.
 • Utbildningen ska vara betald (eller första delbetalningen ska ha kommit oss tillhanda) före utbildningsstart. Därefter startar utbildningen (räkna med tre bank/arbetsdagar).
 • Under studietiden har du alltid tillgång till din mentorn samt övriga support funktioner via lärplattform, mail eller telefon.
 • För att erhålla diplom samt utbildningsbevis krävs att man har fått godkänt i samtliga moment.

Antagningskrav

För att få delta i utbildningen krävs följande:

 • Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
 • Du ska vara vid god psykisk form.
 • God självkännedom.
 • Du måste ha internetåtkomst för att kunna studera.
 • Att du kan öppna och hantera word, excel, powerpoint samt pdf-filer.

Kursplan/Pris

 • Psykologi
 • Psykiatri
 • Vård och omsorg
 • Kommunikation och samspel med människor
 • Hälsopedagogik
 • Etik och människans livsvillkor
 • Specialpedagogik
 • Motiverande samtal
 • Socialt arbete
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Att förstå missbruk
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Socialrätt, lagar
 • Kriminologi
 • Socialpedagogik
 • Slutarbete
 • Praktik (eleven ansvarar själv för att hitta praktikplats)

Pris: 21.400:- inkl. moms (all kurslitteratur ingår)

Till denna utbildning finns det även tre påbyggnadskurser. Du kan läsa mera om kurserna här.